top of page

Individuele coaching

Met persoonlijke coaching verbetert het omgaan met jouw eigen gevoelens en gedachten; privé en in werkrelaties. Dit kan door het verwerken van ervaringen, door het realiseren van een andere instelling en door kennis van datgene wat er tussen en in mensen speelt.

 

Analyse 

In een eerste gesprek krijg je een indicatie van wat er aan de hand is en wat we kunnen doen. Je kunt daarna beslissen of je vervolgt; of het klikt. Dan is er een vragenlijst om achtergronden uit te diepen en die vragenlijst nemen we door in het gesprek erna. Dat betekent dat de aanleiding en achtergronden om de coaching te starten, helder en compleet is. Op basis hiervan wordt een voorstel tot een werkwijze gedaan. Daarbij wordt weergegeven, wat er in de coaching gaat gebeuren. Zo mogelijk wordt een inschatting gegeven van termijn en einddoel. Een moment om te beslissen.

 

Gesprekken 

Het aantal alsook de frequentie van de gesprekken is afhankelijk van de behoefte van de cliënt en het uitgezette plan. Meestal zijn die gesprekken in het begin om de 10 dagen. Later kan de tussenliggende termijn langer zijn. De gesprekken duren gemiddeld een uur; soms uitlopend naar anderhalf uur. 

 

Verloop 

Na een aantal gesprekken zal de omgeving een verandering merken en de mensen in die omgeving zullen zich daar ook wat op moeten instellen. Het is een vaste conditie dat de cliënt gedurende de coaching geen beslissing neemt die het dagelijks leven verandert; tenzij dit intensief is besproken met de coach. Wanneer het doel is bereikt wordt dit aangegeven. Vervolgens bepaalt de cliënt zelf of, hoe vaak en wanneer men de gesprekken wil voortzetten.

 

Condities 

Bij het aangaan van de coaching verbind je er je aan geen beslissing te nemen die je leven langer dan de een maand beïnvloedt; tenzij dit intensief is besproken met de coach. De persoonlijke coaching is voor velen een kostbare aangelegenheid. Wanneer de persoonlijke coaching oplevert, wat is overeengekomen, dan is die van onschatbare waarde voor de cliënt en de omgeving. Maandelijks ontvangt de opdrachtgever een gedetailleerd overzicht van de gewerkte uren. Hierin is de zogenaamde ‘contacttijd’; opgenomen en een kwartier voorbereiding verslaglegging per gesprek. Telefoongesprekken worden vanaf een kwartier gedeclareerd. Eventuele reistijd wordt voor de helft in rekening gebracht evenals afspraken die afgezegd worden binnen drie dagen tevoren.

bottom of page