top of page

Relatietherapie

Binnen relaties ontstaan vaste patronen. Dit kan zijn op het gebied van een verdeling van verantwoordelijkheden maar ook in manieren van omgaan met elkaar. Op zich is dat prima maar wanneer patronen knellen en vervelende ervaringen opleveren dan is het tijd die patronen te herzien.

 

Analyse

De partners wordt in het eerste gesprek al een analyse gegeven van die meer knellende patronen. Vervolgens vult ieder een vragenlijst in en in het tweede gesprek worden achterliggende redenen geanalyseerd van die patronen: deze kunnen voortkomen uit de relatie zelf maar ook uit het gezin van herkomst. Op basis van deze oorzaken wordt een voorstel tot een werkwijze gedaan; wat er in de coaching gaat gebeuren. Meestal wordt een inschatting gegeven van termijn en einddoel. Na ongeveer tien gesprekken of overeenkomstig de planning is er een evaluatiebespreking op basis van de eerste beschrijving. 

 

Gesprekken

Het aantal alsook de frequentie van de gesprekken is afhankelijk van de behoefte van de cliënten en het uitgezette plan. Meestal zijn die gesprekken in het begin om de 10 dagen. Later kan de tussenliggende termijn langer zijn. De gesprekken duren gemiddeld vijf kwartier; soms uitlopend naar anderhalf uur.

 

Verloop

Bij aanvang van de gesprekken is er eerst de opluchting: er is perspectief en er wordt iets aan gedaan! Vervolgens begint de verandering en dan zijn er momenten dat het erger lijkt dan ooit omdat het zo duidelijk is wat er gebeurt. Dat zijn de momenten waarop de definitieve verandering plaats vindt. Belangrijk is dan de eigen zekerheid dat je met essenties bezig bent. 

 

Condities

Bij het aangaan van de coaching verbinden beide partners zich er aan geen beslissing te nemen die beider leven langer dan de een maand beïnvloedt; tenzij dit intensief is besproken met de coach en met de partner.  Maandelijks ontvangt de opdrachtgever een overzicht van de gewerkte uren. Hierin is de zogenaamde ‘contacttijd’; opgenomen; de gesprekstijd en het kwartier voorbereiding/verslaglegging. Voor het desgewenst schrijven van een ‘analyse’ en/of 'evaluatie' door de coach wordt twee uur in rekening gebracht. Telefoongesprekken worden gedeclareerd vanaf een kwartier. Eventuele reistijd wordt voor de helft in rekening gebracht evenals afspraken die afgezegd worden binnen drie dagen tevoren.

bottom of page